شرکت پویا گستر خراسان :
نوار های آبندی خودرو و سایر صنایع
 

دفتر کارخانه : خراسان رضوی - مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - اندیشه 5 - پلاک 666
کد پستی: 9185184596
صندوق پستی: 1188-91775
تلفن: 35413200 51 98+
فکس: 35413207 51 98+

واحد بازرگانی:
تلفن: 35413117 51 98+
پست الکترونيک:salesoffice[at]pouya-gostar.com
وب سایت : www.pouyagostar.com

شرکت پارت لاستیک :
قطعات لاستیکی و ضربه گیر خودرو
 

دفتر کارخانه : خراسان رضوی - چناران - شهرک صنعتی
تلفن: 46139171 51 98+
فکس: 46139171 51 98+

واحد بازرگانی:
تلفن: 46139171 51 98+
پست الکترونيک: salesoffice[at]partlastic.ir
وب سایت : www.partlastic.ir

شرکت بسپار سازه توس :
آمیزه های لاستیک و پلاستیک
 

دفتر کارخانه : مشهد ، شهرك صنعتي توس، فاز يك، بلوار تلاش شمالي، تلاش شمالي 3/7
تلفن: 4-35413513 51 98+
فکس: 35413743 51 98+

واحد بازرگانی:
تلفن: 35410599 51 98+
پست الکترونيک: info[at]polybas.ocm
وب سایت : www.polybas.com

شرکت بسپار تابان :
شيلنگ های رادیاتور و کم فشار و محصولات لاستیکی صنایع ترافیکی ، ریلی و دریایی
 
دفتر کارخانه : مشهد قبل از سه راه فردوسی منطقه صنعتی چاهشک باغبان 14
صندوق پستی: 917751358
تلفن:5- 5132404181 98+
فکس: 5132403400 98+
واحد بازرگانی:
تلفن مستقیم بازرگانی : 985132404187+
فاکس مستقیم بازرگانی : 985132403400+
پست الکترونيک: btco[at]partlastic.com
وب سایت : www.baspartaban.com

شرکت همگر توس :
طراحی و ساخت قالب و ماشین
 
دفتر کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - اندیشه 5
صندوق پستی: 917751358
تلفن:5135413018 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135413018 98+
پست الکترونيک: salesoffice@hamgartoos.com
وب سایت : www.hamgartoos.com

شرکت شیمی پیدایش :
تولید کننده قطعات پلاستیکی
 
دفتر کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی توس ، فاز 1 ،انتهای بلوار تلاش شمالی قطعه 469
تلفن:5135413637 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135413637 98+

شرکت پارسا یاران :
تولید کننده لوله های سوخت و قطعات پی وی سی
 
دفتر کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - اندیشه 5
تلفن:5135411188 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135411188 98+

شرکت رنگسازی سیکلمه :
تولید کننده انواع رنگ
 
دفتر کارخانه : مشهد شهرک صنعتی توس فاز 2 اندیشه 3 دانش 2 شماره 686
تلفن:5135410458 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135410458 98+
پست الکترونيک: info@siklameh.com
وب سایت : www.siklameh.com

شرکت عایق خودرو توس :
تولید کننده عایق های بدنه ، صوت ، رطوبت
 
دفتر کارخانه : مشهد، شهرک صنعتی توس ، فاز 1 ، بلوار تلاش شمالی، تلاش 7/4
تلفن:5135413236 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135413236 98+
پست الکترونيک: info@aktcom.com
وب سایت : www.aktcom.com