تولید مانتینگ و لاستیک NVH

ما کلیه امکانات شامل سخت افزارها ، نرم افزارها و منابع انسانی را برای تولید تمام انواع قطعات مطابقت با صنعت خودرو سازی ایران که مهمترین سیاست ما در این کارخانه می باشد به کار می بریم .

آزمایشات دشواری در جهت تولید قطعات مانتینگ بصورت استاندارد می بایستی گذرانده شوند و تمام تجهیزات آزمایشگاهی برای نخستین بار در ایران بکار برده می شوند تا احساس اطمینان خاطر برای مشتریانمان در خصوص تست های لرزشی استاتیک و دینامیک حاصل گردد.

چندین خط جهت جلا و روکش سطوح فلزات قبل از قالب گیری و تکمیل سلول ها به علت نقش مهم آن در آزمایشات دینامیک بکار برده می شوند.

این کارخانه دارای  بهترین و منحصر به فردترین خطوط تولید  برای تولید قطعات NVH استادندارد در ایران می باشد.

  تولید مانتینگ و لاستیک NVH

  تولید مانتینگ و لاستیک NVH  

 

    
  Copyright © 1996-2009 Part Lastic - All rights reserved.
  www.PartLasticGroup.com
        News | Home