سوالات متقاضیان استخدام

1- از چه روشی می توان تقاضای كار نمود؟
تكميل و ارسال online پرسشنامه از طريق قسمت درخواست كار سايت
ارسال رزومه از طريق پست به صندوق پستی 1188-91775

2- بعد از چه مدتی از ارسال تقاضای كار، برای مراجعه تماس گرفته می شود؟
اين موضوع كاملا وابسته به نياز شركت به نيروی انسانی می باشد و با توجه به تخصص و رشته كاری شما در صورت نياز از طريق دفتر جذب گروه با شما هماهنگ شده و نيازی به پيگيری شخصی شما نمی باشد. ضمنا تكميل و ارسال پرسشنامه استخدامی، هيچگونه تعهد استخدامی برای شركت ايجاد نمی کند.

3- آيا معافيت پزشكی محدوديتی براي جذب محسوب می شود؟
جذب افرادی كه دارای معافيتهای پزشكی می باشند، در مقطع تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم امكان پذير نخواهد بود. ولی برای متقاضيان ليسانس و بالاتر، در صورت تاييد مديريت ايمنی و بهداشت گروه، طی ساير مراحل گزينش امكان پذير خواهد بود.

4- منظور از مصاحبه عمومی و تخصصی چيست؟
به منظور اطمينان از جذب نيروهای كارآمد و متخصص مصاحبه ای حضوری توسط مسئولين ذيصلاح و با حضور شخص انجام می گيرد.

5- شروع به كار منوط به طی چه مراحلی است؟
منوط به گذراندن موفقيت آميز كليه مراحل جذب می باشد.

6- حقوق و مزايای پرداختی شركت به چه ميزانی است؟
در تعيين حقوق و مزايا، قانون كار و تطبيق با طرح طبقه بندی مشاغل و رويه های جاری شركت رعايت می گردد.

7- ارائه سابقه كار تا چه حد در استخدام موثر مي باشد؟
مسلما اخذ هر مسئوليتی (شغلی) مستلزم داشتن پيش زمينه در آن می باشد. اگرچه اولويت در جذب با افراد دارای سابقه كار می باشد ولی از حضور افراد توانا و دارای سوابق درخشان دانشگاهی بدون سابقه کار نيز استقبال می شود.

8-طريقه جذب كارآموزان چگونه است؟
متقاضيان كارآموزی بايد در ارديبهشت هر سال فرم كارآموزی را تكميل و ارسال نمايند. برحسب نياز شرکت پذيرش كارآموز برای تابستان همان سال انجام می گردد.

دعوت به همکاری
مشاغل موردنیاز
فرم درخواست همکاری
فرم درخواست کارآموزی