شرایط عمومی جذب


داوطلبان استخدام در گروه صنعتی پارت لاستیك باید دارای شرایط ذیل باشند:

● تابعیت جمهوری اسلامی ایران
● نداشتن منع قانونی از نظر خدمت نظام وظیفه عمومی
● بنا به مقررات و ضوابط استخدامی گروه صنعتی پارت لاستیك؛ جذب افرادی كه دارای معافیتهای پزشكی می باشند در مقاطع تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم امكان پذیر نخواهد بود.
● متقاضیان لیسانس و بالاتر دارای معافیت پزشكی؛ در صورت تایید توسط مدیریت ایمنی و بهداشت گروه صنعتی پارت لاستیك امكان طی سایر مراحل گزینش را خواهند داشت.
● اعتقاد به یكی از ادیان رسمی كشور
● نداشتن سوء پیشینه كیفری بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح
● داشتن شرایط سنی: حداقل 18 سال برای تمام افراد متقاضی و حداكثر سن طبق موارد زیر: برای دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم 25سال، برای دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی 28 سال، برای دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی 30 سال، برای دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد 32 سال و برای دارندگان مدرك تحصیلی دكتری و مشاغل خاص بدون محدودیت. رعایت حداكثر سن برای جذب به صورت مشاوره الزامی نیست.

فرم دعوت به همکاری