مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی:


فرد متقاضی پس از پشت سر گذاشتن موفقيت آميز مراحل جذب به منظور ارائه مدارك مورد نياز از طرف واحد اداری شركت مربوطه دعوت خواهد شد.

مدارك مورد نياز در این مرحله عبارتند از :

● اصل و کپی شناسنامه متقاضی ، همسر و فرزندان
● اصل و كپی كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
● اصل و كپی آخرين مدرك تحصيلي
● اصل و كپی سند ازدواج
● ارائه رضايت نامه اشتغال به کار از همسر/پدر (مخصوص خانمها)
● ارائه تعهدنامه معرفين
● 6 قطعه عكس 3×2 پرسنلي
● ارائه برگ گواهی تندرستی از مدیریت ایمنی و بهداشت گروه
● اصل و كپی كارت ملي
● ارائه اصل و كپی از گواهينامه های آموزشی (در صورت گذراندن دوره آموزشی)
● ارائه شماره حساب بانك تجارت

لازم به ذكر است كه اصل مدارك فوق پس از تاييد از طرف واحد اداری شركت مربوطه، به فرد عودت داده خواهد شد.

 

* فرم دعوت به همکاری