کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد

پویاگسترخراسان از شرکت های زیرمجموعه گروه کارخانجات پارت لاستیک به عنوان اولین شرکت تولید کننده نوارهای درزگیر خودرو در ایران موفق به اخذ استاندارد ملی شد.