باک پلیمری خودرو

توضیحات تکمیلی

پارسایاران

حوزه فعالیت: تولیدکننده لوله های سوخت و قطعات پلیمری
آدرس: مشهد – شهرک صنعتی توس – فاز 2 – اندیشه 5
تلفن: 35411188 51 98+
پست الکترونيک: salesoffice[at]Parsayaran.com