گیربکس

توضیحات تکمیلی

مشهد گیربکس

حوزه فعالیت: طراحی و تولید انواع گیربکسهاي صنعتی، هلیکال محور، دریایی
آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر 12جاده قوچان، کوي صنعت
واحد بازرگانی: 98-05135420801+
فکس: 98-05135420803+
پست الکترونیک: info@mashhadgearbox.com
وب سایت: http://www.mashhad-gearbox.com